Eventoversigt

Generalforsamling, AIF Badminton 2023

Antal tilmeldte: 3 Pris: 0,- Lokation:
Konferencelokalet, Albertslund Stadion, Skallerne 14, 2620 Albertslund
2620 Albertslund
Dato:
27-09-2023 18:00 - 19:30
Sidste frist for tilmelding:
27-09-2023
Beskrivelse

Generalforsamling AIF Badminton 2023

Der afholdes ordinær generalforsamling i AIF Badminton onsdag den 27. sep. 2023 kl. 18.00 i Konferencelokale på Albertslund Stadion. Der vil blive serveret drikkevare.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
    b. Diverse udvalgsberetninger
    c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger budget for det kommende regnskabsår
3. Indkomne forslag
4. a. Valg af formand og sekretær samt 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for 2 år ad gangen i lige årstal.
    b. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal.
    c. Eventuelt valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer for 1 år
5. Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år
6. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år
7. Valg af 5 delegerede foruden formanden samt mindst 2 suppleanter til AIF's generalforsamling i maj måned
8. Eventuelt